Planety

URAS

Svět vytvořený Antiky, kde nechali rychle se vyvíjející rasu Asuranů. Neví se, zda to byla původně část města Atlantis a přesunutá později z bezpečnostních důvodů na Asuras, nebo zda byla postavena až na planetě samotné.

Když se Antikové rozhodli projekt, z něhož Asurané vzešli, ukončit, poslali na planetu několik svých válečných lodí a kompletně kolonii zničili. Ale několik nanitů bylo schopno přežít a dokázali tak postavit město znovu. O deset tisíc let později je to vzkvétající civilizace, mnohem větší a rozvinutější než cokoliv, co Antikové kdy postavili. Celé asuranské město je dokonalou kopií Atlantis, ovšem s mnoha přistavěnými částmi kolem něj.

Tuto planetu zatím lidé navštívili pouze jednou, v pátém díle třetí řady, Progeny.

ATHOS

Domovský svět Athosianů, malé zemědělské populace. Athos byl běžně obléhán Wraithy, redukujícími populaci, až do doby, než John Sheppard evakuoval Teylynu vesnici do Atlantisu, jako do záchranného přístavu, kde se mohli ukrýt před Wraithy.

Athosiané uctívají Antiky, kteří jako první rozšířili lidský život na jejich planetě, jako „předky“ a hrají tak důležitou roli v athosiankém náboženství.

Nedaleko athosianské vesnice je antické město, které se jeví, že má mnohem pokročilejší technologie, než které Athosiané používají ve své kočovné vesnici. Plukovník Marshall Sumner a jeho tým ze Země jej nestihli prozkoumat před útokem Wraithů. Několik kilometrů od vesnice leží skrytá jeskyně, kde, jak Teyla věří, nemohou být napadeni Wraithy, protože se tam již jednou ukryli její předci, jak je zakresleno na jeskynních zdech.

Není známo zda některá další vesnice přežila poslední útok Wraithů na planetu, po té co byli Athosiané z Teylyniny vesnice přemístěny na Atlantis.

S touto planetou jsme se setkali hned na začátku celé série v díle 1×01-02 Rising, od té doby jsme ji již neviděli.

ATLANTICA

Planeta, kde Atlantis, ztracené město Antiků, po mnoho tisíc let po ničivé válce mezi Antiky a Wraithy „spalo“ pod vodou. Válka směřovala právě k útoku na tuto planetu, která byla centrem antické aktivity v galaxii Pegasus.

Nedlouho po příchodu Atlantis expedice ze Země, dosáhlo město kriticky nízké hodnoty energie a automatický mechanismus vynořil město na hladinu, aby jej chránil před jeho zničením zaplavením – ačkoli jej tak ponechal zranitelným vůči útoku Wraithů.

Velkou část povrchu planety tvoří voda a vynořené město nyní spočívá na hladině jako ostrov v obrovském oceánu. Blízko města (pouhých 25 minut cesty Puddle Jumperem) se nachází velký kontinent. Po jeho objevení se jej athosianští uprchlíci rozhodli znovu osídlit, aby mohli začít nový život v relativním bezpečí před Wraithy. Stále ale mohou komunikovat s městem, kde se nachází hvězdná brána této planety.

Poručík Aiden Ford navrhl, aby se planeta jmenoval Atlantica.

Tato planeta je vídána nejčastěji, poprvé jsme jí samozřejmě spatřili v úvodním díle.

BELKAN

Svět známý především jako obchodní centrum. Obchoduje se zde s čímkoli, zemědělským zbožím počínaje a pracovní silou konče.

Planeta je taktéž útočištěm mnoha různých kultur skrývajících se zde před Wraithy. Přebývá zde taktéž jeden Sateďan, Rononův dobrý přítel Solen Senshure.

Tuto planetu jsme viděli jen jedinkráte v šestém díle druhé řady.

DAGAN

Planeta dříve obývaná Sudariany, nejspíše příbuznými Antiků. Jejími dnešními obyvateli jsou Daganiané. Sudarianské ruiny dlouho ukrývaly ZPM, které bylo po útoku Wraithů před tisíci lety ztraceno a o nějž obyvatelé planety velmi stojí. K ZPM, nebo také „Potentia“, jak ho místní nazývají, vede cesta přes spleť důmyslných hádanek, ukončená položením devíti kamenů na podstavec, který otevře cestu přímo k ZPM.

Mapa Sudarie je stále v celku a právě uprostřed této mapy našli McKay s Daganskou archeoložkou Allinou devátý kámen, který otevřel cestu k „Potentii“.

Planetu tým po špatných zkušenostech navštívil pouze jednou, v epizodě 1×16, Brotherhood.

DORANĎANSKÁ DOMOVSKÁ PLANETA

Na této planetě se Antikové rozhodli vystavět vysoce účinnou zbraň (Project Arcturus) v naději získání silnější obrany pro Wraithům ve stovky let trvající válce. Ve snaze dokončit výzkum před termínem (než dorazí wraithská flotila vyhladit tento svět), byli Antikové nuceni zbraň otestovat v ostrém provozu před jejím dokončením. Zbraň úspěšně zlikvidovala celou flotilu wraithských lodí, avšak Antikové nebyli schopni zařízení následně deaktivovat jak předpokládali. Než se jim podařilo zbraň odpojit, Arcturus zabil všechny na základně a pravděpodobně i mnoho Doranďanů v její blízkosti.

Později stejně Wraithové poslali jinou flotilu, aby doranďanskou planetu vyhladila.

Tuto planetu jsme viděli jen v díle 2×06 – Trinity a už ji v jejím současném stavu nikdy neuvidíme.

GENII

Na první pohled svět obydlený jednoduchým zemědělským společenstvím, avšak skutečná civilizace se skrývá pod povrchem planety ukryta před Wraithy.

Obrovský podzemní komplex odpovídá naší technice z pozdních 40.let 19.století.

Poprvé jsme tuto planetu zahlédli v osmém díle první řády – Underground, během první řady ještě v dvoudílném The Storm a The Eye při ohrožení Atlantis bouří. V závěrečném díle The Siege, Part 2 jsme se s nimi setkali prozatím naposledy.

M7G-677 – „PLANETA DĚTÍ“

Planeta v galaxii Pegasus, chráněná proti Wraithům pomocí štítu. Planeta byla kdysi obývaná pokročilou rasou, pravděpodobně Antiky, kteří na planetě zanechali ZPM, produkující štít, chránící dvanáct obývaných vesnic.

Štít zabraňuje fungování veškeré technologie, včetně antické a wraithské. A Wraithové, kteří zatím nemají potřebu na tuto planetu útočit a riskovat tak útok beze zbraní a po zemi, se drží už po staletí zpátky.

Rituální sebevraždy, probíhající na planetě po mnoho generací, udržovaly populaci v mezích, aby se lidé nerozšířili i mimo území chráněné štítem. Po návštěvě atlantického týmu, kdy doktor McKay dokázal zvýšit dosah štítu, sebevraždy ustaly a štít může takto pracovat ještě přibližně padesát let.

Planetu tým navštívil relativně brzy po začátku své expedice, kdy pátrali po možných ZPM zanechaných Antiky. Stalo se tak v 6. epizodě 1. série, Childhood’s End. Malá zmínka pak o ní padne ještě ve 13. epizodě 2. série, Critical Mass, kdy se na ní chystá naštvaný Zelenka.

MANARIA

Svět, kam členové expedice a Athosiané přesídlí, když se k městu řítí masivní bouře, která hrozí zničením města. Tato planeta (někdy nazývaná „Manara“) je také domovem mnoha Sateďanů, kteří sem uprchli po zničení jejich světa Wraithy.

Manaria je zmíněna v epizodách Underground, kde naváže Bates první kontakt a také v epizodě druhé série Trinity, kde ji Dexův přítel Solen Sincha nazve útočištěm mnoha Sateďanů. Samotnou planetu Manaria pak tým navštíví v epizodě The Eye.

M5S-224

Planeta v galaxii Pegasus, domov rasy, která má netělesnou formu a vypadá jako obyčejná mlha, pokrývající celý povrch planety. Pokaždé, když je brána aktivována, vysává z mlhy a bytostí samotných, energii. Cesta Puddle Jumperem by z Atlantis na M5S-224 trvala 840 let a planeta samotná leží na okraji sítě bran v Pegasu.

Vzhledem k situaci, že tyto bytosti při aktivaci brány umírají, tým poprvé a asi naposledy navštívil tuto planetu v 9. epizodě 1. série, Home.

OLESIA

Svět donedávna žijící beze strachu před možným wraithským útokem. To jim zaručovala smlouva s wraithským velitelem. Olesiané umisťovali zločince na trestanecký ostrov, který byl zároveň krmnou plochou Wraithů, na oplátku Wraithové nezaútočili na zbylou populaci.

Více informací o Olesianské kultuře a dohodě mezi Wraithy naleznete v sekci rasy/kultury.

S touto planetou jsme se setkali pouze v díle 2×05 – Condemned a podle závěrečných záběrů dílu se s ní už nejspíš nesetkáme.

P3M-736

Planeta ve dne spalována silným ultrafialovým zářením. Místní rostlinstvo jej vstřebává v takovém množství, že ještě po západu slunce samo vyzařuje tolik zbytkového záření, že vyřadí z chodu skenery Puddle Jumperu.

Celá planeta je hustě porostlá silným křovinami, které se natolik dobře přizpůsobili místnímu drsnému prostředí, že jim záření dokonce prospívá.

Poručík Ford zde pronásledoval jednoho Wraitha, aby mu vzal jeho váček s enzymem. Na této planetě se také tým Atlantis poprvé setkal s Rononem, který se později přidal k týmu.

„Ultrafialovou“ planetu jsme viděli pouze v díle 2×03 – Runner.

SATEDA

Svět do útoku Wraithů osídlený vyspělou společností. Nyní jen pustá planina plná ruin původní zástavby.

Ronon Dex spolu s dalšími vojáky se pokoušeli svou zemi bránit, avšak neúspěšně. Několik stovek přeživších se rozprchlo po celé galaxii, kde se skrývají před Wraithy.

Tuto planetu známe jen z pár nekvalitních záběrů z konce třetího dílu druhé řady Runner.

TARANIS

Svět v galaxii Pegasus, bývalé sídlo Antiků, kteří používali neaktivní sopku jako zdroj energii pro svůj štít.

Antikové navrhli štít tak, aby byl používán jen občas, nepřetržitý provoz by totiž probudil sopku. Taranisané, kteří se na tomto místě usadili, špatně pochopili instrukce a štít měli zapnutý neustále po dobu jednoho roku. To způsobilo, že se sopka probudila a následnou masivní erupcí zničila celé osídlení a znemožnila na planetě pobyt všeho živého.

S pomocí atlantické expedice, se většina obyvatel Taranis dostala do bezpečí ještě předtím než sopka naplno vybuchla a způsobila konečnou zkázu.

WRAITHSKÁ DOMOVSKÁ PLANETA

Planeta, která byla domovem nejméně jedné wraithské mateřské lodi, pohřbené uvnitř hory během wraithského hybernačního cyklu. Planeta je obklíčena sítí plynných prstenců, které dávají povrchu planety modravý nádeh. Na jejím orbitě se nachází hvězdná brána volně plující vesmírem, která může být průchozí pouze malými loděmi.

Na povrchu planety je wraitská mateřská loď částečně zahrabána již tak dlouho, že je z velké části pokryta místní vegetací. Po tom co byli Wraithové probuzeni Majorem Johnem Sheppardem a lidmi ze Země, loď opustila planetu a odletěla do vesmíru, zanechaje za sebou obrovský kráter.

Charakteristickým znakem planety jsou běžné silné bouře a vysoké mrtvé stromy vyčnívající ze spáleného povrchu pevniny. Planeta je také domovem druhu velkého hmyzu, který útočí obětem na krk a pomalu z nich vysává život, stejně tak jak to dělají Wraithové. Teyla Emmangan má teorii, že hmyz a Wraithové jsou vzdálení příbuzní, což nutně vede k závěru, že Wraithové se mohli původně vyvinout na tomto světě.

Tato oběžnice je dobře známá hned z prvního dílu a později i z 1×04 – Thirty Eight Minutes.

ZADDIKOVA PLANETA

Svět v galaxii Pegasus obydlený nejméně dvěma vesnicemi, které jsou od sebe značně vzdáleny.

Povrch planety je lemovaný táhlými pohořími a neobydlená divočina zabírá asi 100 čtverečních mil. Hvězdná brána se nachází na orbitě planety. Ta je obíhána nejméně dvěma měsíci.

S krásnými lesy této planety jsme se setkali jen jednou a to v díle 2×07 – Instinct.

ZEMĚ

První svět, kde lidé začali prosperovat, také znám jako domov Tau’ri. Planeta byla domovem Antiků po mnoho miliónů let a byla pravděpodobně světem, kde se lidský druh poprvé vyvinul. Opustili planetu i s jejich úžasným městem Atlantis někdy před pěti až desíti milióny lety, směřujíc do galaxie Pegasus. Ra a další Goa’uldi objevily Zemi někdy před 10 000 lety a zajmuli primitivní lidskou rasu a rozšířili ji jako otroky po celé galaxii v lodích a skrz hvězdnou bránu.

Před několika tisíci lety lidé na Zemi zorganizovali povstání. Hvězdná brána byla zahrabána a Raovi Jaffové pobiti. Hvězdná brána byla opět nalezena a vyzdvižena ze země v roce 1928 v egyptské Gíze a nyní funguje v Stargate Command uvnitř Cheyenneské hory v Coloradu.

Antický výraz pro Zemi je „Terra“.

S touto nám všem dobře známou planetou jsme se setkali na úplném začátku, od té doby jsme ji viděli jen v několika záběrech z 2×02 – Intruder, pak ještě v 1×09 – Home, což ve skutečnosti pravá Země nebyla, ale jen výplod fantazie zúčastněných.