Antická Technologie

Kosmické lodě

AURORA

Aurora je antická válečná loď vyslaná v době válek s Wraithy na speciální průzkumnou misi, na které měla zjistit slabinu Wraithů. Slabinu nejspíš zjistila, avšak byla těžce poškozena v bojích s Wraithy a její posádka musela přejít do hybernačních komor, kde strávila přes deset tisíc let. Po zapojení ZPM v Atlantis byl vyslán dálkový signál, který ji navedl zpět k Atlantis, kam by současnou rychlostí dorazila za 42 miliónů let. Stav lodi po deseti tisících let byl žalostný, neví se, zda byla loď stále bojeschopná, či opravitelná pozemskými technologiemi.

Tuto loď se podařilo nalézt pomocí dálkových senzorů Atlantis na okraji galaxie Pegasus. Daedalus k ní doletěl a Sheppardův tým se na ní přenesl pomocí asgardské transportní technologie. Na její palubě nalezl posádku v hybernačních komorách, které je sice dokázali udržet při životě, částečně zpomalit stárnutí, ale po jejich opuštění by už nebyli schopni dalšího života. Rodney podrobnějším prozkoumáním zjistil, že mezi sebou komory komunikují a pomocí jedné volné se k nim připojil John. Lodní počítač byl stále v provozu, ale kvůli zásahu wraithů dosti zmanipulován. Na posledním místě za zmínku stojí stále funkční autodestrukční systém, což bylo poslední věcí, kterou se o Auroře podařilo zjistit.

 

PUDDLE JUMPER

Antické víceúčelové plavidlo válcovitého tvaru s aerodynamikou navrženou pro cestování bránou. Každá loď je vybavena nejméně šesti drony. Motory, které se nacházejí po stranách a dodávají plavidlu potřebnou manévrovatelnost a rychlost, musí být před průletem bránou zasunuty do trupu lodi.

Puddle Jumper (pojmenovaný takto Majorem Johnem Sheppardem — skutečné antické pojmenování není známo) má zabudované maskovací zařízení, které jej činí neviditelným jak pro obyčejné oči tak pro pokročilé detekční senzory. Maskování může být aktivováno během letu i po přistání kdy je zbytek systémů vypnut.

V Jumperu je místo pro asi tucet pasažérů, pro případ záchranné mise, včetně místa pro pilota a spolupilota v přední části lodi. Loď však není vhodná pro delší cesty, neboť se na ní nenachází žádná odpočívadla ani zařízení pro hospitalizaci zraněných. Plavidlo lze oddělit přepážkou na dvě části, přičemž v zadní části pro posádku jsou stále přístupny některé důležité systémy, jako je například zasouvání motorů.

Ačkoli může být Puddle Jumper pilotován ručním řízením, sekundárně jej lze ovládat i přes myšlenkové rozhraní. Dobrým příkladem je snadné zobrazení potřebných informací o geografické poloze na předním „skle“ pouhým pomyšlením na ně. Centrální konzole se nachází na místě mezi sedadlem pilota a spolu-pilota a obsahuje modifikované DHD umožňující lodi přímý přístup k nejbližší Stargate a vytočení adresy. V okamžiku kdy se Jumper ocitne ve vzdálenosti několika metrů před bránou, automatické systémy převezmou řízení a navedou loď skrz horizont událostí.

Loď může dosahovat úchvatných rychlostí – ale co je snad ještě působivější je schopnost zabrzdit takřka na místě (například při návratu na Atlantis po průletu bránou).

V Atlantis je nejméně jeden hangár pro Puddle Jumpery.

S Jumpery se setkáváme hned v prvním dílu, od té doby se vyskytují téměř v každém další epizodě.


Město Atlantis

Obrovské město Antiků plné nevyužitých technologií, pravděpodobně sloužící jako centrální spojení pro antické aktivity v galaxii Pegasus. Nyní když lidé ze Země objevili ztracené město, stalo se jejich základnou při prozkoumávání galaxie. Město tvoří šest hranatých stožárů spojených ke středu ostrova, který obsahuje velící věž. Celé město je při normálním provozu napájeno třemi Zero Point moduly, které však byly vyčerpány a tak se teď o napájení stará nespočet naquadahových generátorů donesených ze Země.

Město je samo o sobě schopné vesmírných letů. Původně se nacházelo na povrchu Země, na kontinentě, který se později stal Antarktidou. Před asi pěti až deseti milióny lety Antikové opustili Zemi společně se svým obrovským městem a přenesli jej na planetu v galaxii Pegasus (později známou jako Atlantica). Po tamní válce s Wraithy, Antikové ponořili město do oceánu a vrátili se na Zemi hvězdnou bránou. Město bylo nalezeno po tisících letech expedičním týmem ze Země, vedeným Elizabeth Weirovou.

Po jejich příchodu městské systémy detekovali přítomnost pozemského týmu a začali s reaktivací světel a energetických systémů, čímž totálně vyčerpali veškerou dostupnou energii a silový štít chránící město před všeobklopující vodou pod hladinou oceánu se začal pomalu hroutit. Automatické záchranné systémy vynořily město zpět nad hladinu dříve, než štít úplně zkolaboval, což učinilo Atlantidu bezbrannou vůči případnému útoku. Město se nyní rozprostírá jako ostrov uprostřed oceánu, vzdálené pouhých 25 minut cesty Puddle Jumperem (malou kosmickou lodí, kterou po sobě Antikové v Atlantidě zanechali) od pevniny.

Neboť Atlantis Stargate je pravděpodobně jediným možným spojením se Zemí a naší galaxií obecně, byly z bezpečnostních důvodů všem nejvyšším důstojníkům rozděleny samodestrukční kódy, pro případ že by Atlantis padl do rukou nepřítele (Wraithů). Dva osobní kódy jsou potřebné pro spuštění samodestrukce přetížením naquadahových generátorů a vyvolání 20ti kilotunového výbuchu.

Pomyslné paže města, stejně jako další rozličná místa ve městě, jsou snadno dosažitelná pomocí transportních místností. Atlantis obsahuje nespočet stavení různých velikostí s jedním centrálním zařízením – řídící věží, která obsahuje hvězdnou bránu. Město se skládá z množství různých částí (místností):

MÍSTNOST S BRÁNOU
Také známa pod označením Stargate Command, atlantská místnost s bránou je obrovská a tudíž vhodná jako shromaždiště před odchodem pro skupiny vojenských jednotek nebo obrovké expedice. Stargate je umístěna na vyvýšené plošině, která umožňuje přístup z mnoha různých stran pro případ včasné zdravotnické pomoci nebo náhlé evakuace personálu. Před bránou je několik schodišť, po kterých se lze snadno a rychle dostat přímo do řídících a konferenčních místností. Ve druhém podlaží se na každé straně nachází malá terasa s vyhlídkou na bránu a otevírací strop umožnuje jumperům snadný
přístup k bráně.

ŘÍDÍCÍ MÍSTNOST
Řídící místnost se rozprostíra napříč, nad okolím brány. Místnost je řídícím centrem pro celou atlantskou základnu. Je vybavena množstvím řídících stanic umožňujících monitorování a správu základny. V místnosti se také nachází antická verze D.H.D, která umožňuje pomocí tlačítek vytáčet stargate adresy. Odsud může také personál kontrolovat silové pole před bránou (obdoba pozemského irisu), nahlížet do antické databáze adres, spravovat rozdělení energie dodávané městu a městské komunikační systémy a mnoho dalšího.

PROJEKČNÍ MÍSTNOST
Tato místnost obsahuje velké 3-rozměrné holografické rozhraní, které umožňuje uživateli pozorovat zaznamenané informace. V této místnosti může být promítána historie Antiků stejně jako jejich hvězdné mapy a mnoho dalšího pomocí ovládacího panelu před projekční konzolí. Strop je perfektně přizpůsoben pro zobrazení pozice Atlantisu v Pegasuské galaxii, stejně jako světy, které byli osídleny lidskou formou života před mnoha tisíciletími.

LÉKAŘSKÉ ODDĚLENÍ
Místnost je určena pro nemocné a zraněné pacienty, kteří vyžadují neustálou péči a dozor. Zařízení je také velice dobře vybaveno pro biologický výzkum, například umělé vytvoření antického genu a jeho implantace dalším osobám nebo rozbor nebezpečných biologických virů. Oddělení je vedeno doktorem Carsonen Beckettem, právě díky jemuž byl antický gen uměle vytvořen a úspěšně odzkoušen.

HANGÁR PRO PUDDLE JUMPERY
Atlantis je vybaven rozlehlým kruhovým hangárem pro Puddle Jumpery, který je složen z mnoha podlaží určených pro tato malá plavidla. Tato místnost je umístěna přímo nad místností s bránou. Pilot si vybere loď a přesune se s ní doprostřed místnosti, kde se pod ním rozevře podlaha a on může sestoupit přímo před bránu, což mu umožní snadný průlet bránou. Lodní ovládání samozřejmě umožňuje i otevření střechy hangáru, kudy lze vyletět pryč z města.

KONFERENČNÍ MÍSTNOST
Jednoduchá místnost s velkým stolem, kde tým pravidelně před každou misí podstoupí nezbytný briefing a další důležité schůzky a jednání. Konferenční místnost je napříč místností s bránou a přímo přístupná z řídící místnosti. Řada členitých dveří se otevírá do teras odkud je přímo vidět hvězdná brána.

OBYTNÉ MÍSTNOSTI
Atlantis je podpořen nespočtem personálu a jelikož Antikové byli také lidé, nemohlo být ubytování pro členy expedice ze Země lepší než to, které po sobě Antikové zanechali. Některé místnosti obsahují několik postelí pro několik jedinců, například pro rodiny. Místnosti pro jednotlivce jsou samozřejmě o něco menší.

ZEMNÍCÍ STANICE
Atlantis má mnoho hromosvodů, všechny vedou energii z blesků do 4 uzemňovacích stanic. Ty veškerou energii prostě svedou do moře. Pokud by však byli všechny zemnící stanice vyřazeny, energie by se začala kumulovat v chodbách, které jsou zhotoveny ze supravodivých materiálů, což by mohlo mít nedozírné následky.

HYPERPOHON
Atlantis je vybaven generátorem hyperpohonu, díky kterému je schopen intergalaktických letů. Spotřeba energie pro takovéto lety je však enormní.

VĚZENÍ
Tato cela má vestavěný ochranný štít, který ochraňuje ostatní osoby stojící u ní proti vězňům. Ochranný štít se automaticky vypne po otevření dveří cely.

TRANSPORTÉR
Několik transportérů je rozmístěno v klíčových oblastech Atlantis a fungují také jako výtahy.

ŠTÍT BRÁNY
Brána na Atlantidě má zabudovaný energetický štít, který lze aktivovat stiskem tlačítka na DHD. Tento štít je jakousi obdobou pozemské IRIS. Jeho přítomnost je vzhledem k mnohaleté válce s Wraithy logická, nebýt štítu by Atlantida byla jen další Wraithskou kolonií.

ENERGETICKÉ CENTRUM MĚSTA
Místnost s několika přístupovými terminály a panelem se sloty pro 3 ZPM. Prostřednictvím terminálů lze z tohoto stanoviště regulovat zásobení města energií a rovněž spotřebu energie.

BIOMETRICKÉ SENZORY
Biometrické senzory zobrazují polohu veškerých živých organismů na Atlantis. Senzory dokáží také na základě přijímaných informací odlišit od sebe různé druhy životních forem.

V Atlantidě se ještě nachází několik vědeckých laboratoří. Mnoho z těchto zařízení se nachází přímo ve velící věži. Město samo o sobě je tak obrovské, že ještě nebylo z velké části prozkoumáno a určitě ještě obsahuje mnoho antických zařízení, které čekají na prozkoumání a využití druhou generací lidského druhu.