Společný zájem
Výroba
Epizoda  3.07
Premiéra  25. srpna 2006
 11. května 2009 (v ČR) 
Scénář  Ken Cuperus
Režie  William Waring
Obsazení
 

 

Hosté

 Robert Davi jako Velitel Acastus Kolya
 Christopher Heyerdahl jako „Todd“
 Ryan Robbins jako Ladon Radim
 Chuck Campbell jako Chuck
 Paul Lazenby jako Genienský voják
 Geoff Redknap jako Starý Sheppard

„Společný zájem“ je pátá epizoda třetí řady Stargate: Atlantis.


Synopse 

Podplukovník Sheppard je zajat velitelem Acastusem Kolyou, který ho chce vyměnit za Ladona Redima, nynějšího velitele Geniů. John je vězněn s Wraithem, který se na něm krmí. Oba pak tvoří alianci, aby unikli ze zajetí.


Děj

Tým Johna Shepparda pod palbou utíkal z planety, kam je zavolal kód Geniiů, všichni prošli, jen Johna na poslední chvíli chytili vojáci velitele Kolyi.

Hned po příchodu zbytku týmu Atlantis kontaktovali Geniové ze své domovské planety a Ladon Radim s několika svými lidmi přišli do Města. Ladon informoval Elizabeth, že jejich kódy pro průchod atlantskou branou znají jen dva další muži a jeden z nich je musel poskytnout Acastu Kolyovi.

John byl zavřený v podzemním vězení. Ve vedlejší cele byl vězeň, který byl zajat mnoho let – protože se nechal chytit, jak se vyjádřil. Vězeň s Johnem sice mluvil, ale skrýval se ve stínu, takže ho John neviděl, i když bylo mezi jejich celami zamřížované okno. Johna odvedli z vězení do místnosti s kamerou, kde ho přivázali k židli, Kolya otevřel bránu na Atlantis a žádal o vydání Ladona Radima, který podle Kolyi po převratu na planetě Geniiů převzal moc, co měla patřit Kolyovi. Elizabeth odmítla Ladona vydat, i když velitel nechal na Johnovi krátce nakrmit Wraitha a vyhrožoval, že v tom bude pokračovat, dokud mu Ladona nevydají. Další krmení mělo být za tři hodiny, aby se John stačil vzpamatovat a Kolya ho mohl dál využívat k vydírání.

John se ve vězení vzpamatovával z wraithského krmení a stěžoval si svému spoluvězni z vedlejší cely. Vězeň se k Johnovým stížnostem na krmení vyjádřil takto:

„Wraith musí jíst, aby přežil. Wraitha hlad pálí jako oheň. Řekni, Shepparde, co kdybys ty hořel zaživa. Spokojil by ses snad s jedinou kapkou vody?“

Přešel ke společnému oknu a John poznal, že jeho spoluvězeň je Wraith, který se na něm krmil.

Na Atlantis Ladon vyprávěl Elizabeth o převratu a hledají způsoby, jak najít planetu, kde vězní Johna.

John má zlost, že přišel o pár let života a Wraith má zlost, že je nemohl vzít všechny. John se rozhodl mlčet, ale pořád žvanil a chtěl utéct. Wraith byl k útěku skeptický.

Doktor Beckett měl obavu o Johnův život, protože opakované wraithské krmení, i když je oběti odebrána jen malá část energie, většina lidí nepřežila. Ladon předal Atlantis adresy geniiských tajných základen a s Rodenym McKayem našli jednu shodu. Elizabeth tam hned vyslala tým, ve kterém byl i Rodney, Teyla a Ronon. Po průchodu Branou našli velkou budovu s jedním starým hlídačem. John ani Kolya tam nebyli. Ladon se chtěl vrátit na Genii, aby osobně vyslechl oba muže, kteří měli ke kódům přístup, ale Elizabeth nesouhlasila.

Po třech hodinách zavolal Kolya a Elizabeth odmítla Ladona Radima vydat. Kolya nechal Wraitha znovu trochu nakrmit a Atlantis dostala další tři hodiny na rozmyšlenou.

Ve vězení šedivý a sešlý John navrhl Wraithovi společný útěk. Wraith sice po dalším krmení vypadal lépe, ale útěku se pořád bál. Před dalším spojením s Atlantis vyvedli vojáci oba vězně zároveň.

Elizabeth stále odmítala vydat Ladona a Ladon Kolyovi slíbil beztrestnost, když Johna pustí. Kolya odmítl a opět nechal Wraitha se nakrmit. Wraith přestal s krmením sám a na Kolyův dotaz odpověděl, že dál už by Johna zabil, ale jestli si to Kolya přeje, rád krmení dokončí. Kolya si to nepřál. Atlantis dostala dvě hodiny.

Carosn byl přesvědčený, že další krmení Johna zabije. Ladon stále žádal svůj odchod na Genii a Elizabeth ho pustila.

John se po posledním krmení sotva hýbal. Ptal se Wraitha, proč přestal. Wraith začal přemýšlet o útěku. Po dvou hodinách přemohli s Johnem vojáky, kteří pro ně přišli, a dostali se z Kolyovy základny do lesa. Wraith si nepamatoval, kde je Brána, a celou noc bloudili. John měl vysílačku, ve které byly slyšet Kolyovy rozkazy. Vojáci prohledávali základnu, blízký les a hlídali Bránu.

Ladon zjistil, kde má Kolya základnu a oznámil to Elizabeth. Z Atlantis tam hned poslali maskovaný Jumper se záchranným týmem.

Ráno byla jedna z Kolyových hlídek v lese napadena Wraithem, který předtím vysál téměř všechnu energii z Johna.

Záchranný tým uslyšel křik vojáků a po příchodu na místo našel Wraitha nad Johnem. Ronon ho chtěl zastřelit, ale John mu v tom zabránil. Wraith mu vrátil všechnu energii, kterou mu po dobu uvěznění a při útěku vzal. Podle jeho slov je ještě hodně věcí, které John o Wraithech neví. John sebral Rononovi pistoli a střelil po Wraithovi.

Kolyovi se podařilo projít Branou. John se záchranným týmem naložili omráčeného Wraitha a vyložili ho na planetě obsazené Wraithy. Wraith s probudil a divil se, že ho nechali naživu. Maskovaný Jumper odletěl.

Co bude až se John a Wraith znovu setkají? To se uvidí 🙂